Thermo King je firma koja je počela sa radom u Minneapolisu, u Sjedinjenim Američkim Država, davne 1938 godine. Tad je firma počela sa proizvodnjom rashladnih uređaja koji su se koristili za čuvanje mesa u peradarstvu. Vremenom je postala jedna od najvećih firmi koja se bavi proizvodnjom rashladnih sistema u specijalnim vozilima za dostavu i rashladnim komorama. Milioni uređaja Thermo Kinga su u svijetu u funkciji.
       Ime Thermo Kinga je postalo sinonom za rashladne sisteme i gotovo da nemaju pravu konkurenciju na tržištu.
      Thermo King je ovo postigao svojom dugogodišnjom okrenušću kupcu, prateći njegove potrebe, kvalitetom svojih proizvoda i velikim ulaganjima u istraživački rad.